Tjänster

 

 

Driftsättning

Anställda av Simcom har bred kompetens och lång erfarenhet av driftsättning av det mobila nätet. Denna erfarenhet härrör delvis från projekt för Ericsson, NEC, Nokia Siemens Networks och Motorola.

 

 

Kvalitetssäkring

I processen att säkerställa innehållet i en omfattande kvalitetskontroll av monteringsarbete. Kontroll är nödvändig för att säkerställa att alla tekniska brister identifieras och löses innan siten används, och för att undvika onödiga besök på platsen. Vi har erfarenhet av kvalitetssäkring, bland annat från projekt för Nokia Siemens Networks, Digicell, Spring Mobile och 3.

 

 

Site acquisition

Från preliminära marknadsplanering och platsbeskrivning, att hyra plats samt reglera Myndighetsgodkännanden och utfärdande av slutliga tillstånd. Lokal kunskap och proaktiv lokal personal i kombination med erfarna chefer är viktiga faktorer till framgång i projekten.

 

 

Civil Works (Construction Management)

Baserade på specifikationerna, samordnar Simcom byggledning och tar fullt ansvar för zonindelning och byggverksamhet av utomstående entreprenörer som kan väljas av Simcom eller av kunden.

 

 

Installation

Simcom erbjuder flera leverantörer inom installation av transmission (mikrovågslänk, RF och fiberoptik), basstationer, styrenheter för basstationer och växlar.

 

 

Integration & Driftsättning

Simcom har ingenjörer med integration- och driftsättningsfärdigheter, med flerårig utbildning och stor erfarenhet på fältet.

 

 

 

 

webmaster@simcom.se
© 2011 SIMCOM